Prawo jazdy kat. C

Pojazd kategorii CPrawo jazdy kategorii C jest przeznaczone dla tych osób, które planują w przyszłości wykonywać pracę zawodowego kierowcy. Może też być przydatne osobie, która w ramach własnej działalności gospodarczej świadczy usługi wymagające przewożenia materiałów, odpadów czy przedmiotów i sprzętu technicznego. Dysponując takim dokumentem oraz dodatkowym szkoleniem kwalifikacyjnym, ma ona uprawnienia, dzięki którym może usługowo wykonywać przewóz rzeczy lub też dowozić własny sprzęt do miejsca realizacji usługi np. wiertnice geologiczne, agregaty czy wyposażenie eventu. (Uprawnienia na przewóz osób wymagają kat. D).

 

Kategoria C – przepisy i uprawnienia do przewozu rzeczy

Kurs na prawo jazdy kategorii C jest wymagany w przypadku, gdy chcemy zostać kierowcą ciężarówki uprawnionym do przewozu rzeczy. Kompetencje w tym zakresie pozwalają kierować pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, jak również takim pojazdem z lekką przyczepą. Wyjątek stanowią autobusy, których nie można prowadzić z prawem jazdy kategorii C. Obecnie tego typu kursy cieszą się dużą popularnością z racji znacznego zapotrzebowania na kierowców zawodowych. Warto rozważyć taką opcję zarówno w momencie wchodzenia na rynek pracy, jak i ewentualnej konieczności zmiany zawodu. Warunkiem niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kat. C jest posiadanie kategorii B oraz ukończone 21 lat. W przypadku osób z kwalifikacją wstępną wiek ten wynosi 18 lat.

Jeśli chcesz zdobyć uprawnienia do kierowania ciężarówkami zapisz się już dziś na kurs w naszej szkole w Gorzowie. Zapraszamy!

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu,
 • ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym.

 

Szkolenie na prawo jazdy kategorii C może rozpocząć osoba, która:

 • osiągnęła wymagany przepisami ustawy wiek minimalny
  a. 18 lat, jeżeli osoba odbyła wcześniej kurs i zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w zakresie kwalifikacji wstępnej,
  b. 20 lat i 9 miesięcy dla osób nieposiadających kwalifikacji wstępnej;
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
 • uzyskała orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
 • ma dowód osobisty lub paszport;
 • uzyskała zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat. B lub prawo jazdy kat. B.

 

Liczba godzin zajęć teoretycznych: 20.
Liczba godzin zajęć praktycznych: 30.