Prawo jazdy kat. B

Pojazd kategorii BPrawo jazdy kategorii B jest najpopularniejszym typem uprawnień, stwarzającym bardzo szerokie możliwości w zakresie kierowania pojazdami. Chociaż kojarzy się jedynie z samochodem osobowym, posiadacz tego dokumentu może też poruszać się autem dostawczym, dwukołowcem określonego typu, a nawet dołączyć do samochodu przyczepę. Ograniczeniem jest tu jedynie DMC zespołu, a w przypadku jednośladów – pojemność silnika.

Uzyskując prawo jazdy kategorii B, zapewniasz sobie maksymalną mobilność i niezależność od zbiorowych środków transportu. Dzięki niemu wygodnie zrobisz duże zakupy, dojedziesz na wakacje z namiotem czy rowerami, zwiedzisz zabytki w trasie objazdowej czy będziesz świadczyć usługi klientom z dojazdem do ich domu. Ponadto ukończony dodatkowo kurs kwalifikacyjny pozwoli Ci zawodowo wykonywać przewóz rzeczy bez potrzeby ukończenia szkolenia na kat. C i dysponowania dużym samochodem ciężarowym. Dokument pozwoli Ci pracować w zawodzie, świadcząc usługi przewozowe samochodem dostawczym do 3,5 tony.

 

Kategoria B – przepisy i uprawnienia

Ukończenie kursu na prawo jazdy kat. B oraz pozytywne złożenie egzaminu państwowego w praktyce uprawnia do kierowania samochodami osobowymi o wadze do całkowitej dochodzącej do 3,5 tony. Dodatkowo do takich pojazdów możemy dołączyć przyczepę o wadze całkowitej do 750 kilogramów. Warto również wiedzieć, że posiadanie prawa jazdy kategorii B po 3 latach uprawnia też do kierowania motorowerem, motocyklem oraz quadem. Jednakże z zastrzeżeniem, że pojemność tych pojazdów nie może przekraczać 125 cm³ lub ich moc nie przekracza 11 kW. O uprawnienia do kierowania pojazdami w tej kategorii mogą się starać osoby, które ukończyły 17 lat i 9 miesięcy.

W przypadku zainteresowania kursem na prawo jazdy kat. B zapraszamy do zapisów. Chętnie odpowiemy również na pytania dotyczące szczegółów kształcenia w naszej szkole nauki jazy w Gorzowie.

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem motocykla i autobusu,
  2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w pkt. 1. oraz z przyczepy lekkiej,
  3. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w pkt. 1. oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita tych pojazdów nie przekracza 3.500 kg,
  4. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM,
  5. ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym.

 

Szkolenie na prawo jazdy kategorii B może rozpocząć osoba, która:

  • osiągnęła wymagany przepisami ustawy wiek minimalny 17 lat i 9 miesięcy;
  • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
  • ma pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba szkolona nie ukończyła 18 lat;
  • przedstawi dowód osobisty lub paszport.

 

Liczba godzin zajęć teoretycznych: 30.

Liczba godzin zajęć praktycznych: 30.