Planowane zmiany w egzaminach na prawo jazdy

Przepisy kodeksu ruchu drogowego bardzo często się zmieniają. Pod koniec roku 2019 weszły zapisy związane z obowiązkiem jazdy na suwak oraz korytarzem życia. W 2020 roku zmiany wprowadzić muszą także ośrodki egzaminowania kierowców, które otrzymały wytyczne dotyczące organizacji egzaminów. Co zmieniło się w egzaminach na prawo jazdy?


Po pierwsze punktualność

Istotną zmianą w egzaminowaniu kursantów na prawo jazdy jest wyznaczenie przez WORD konkretnych godzin teoretycznego i praktycznego egzaminu. Od 1 stycznia 2020 roku egzamin może się opóźnić maksymalnie o 15 minut. Ma to zmniejszyć czas oczekiwania na swoją kolej oraz ograniczyć stres zdających. Przed egzaminem w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania sprawdzany jest numer PKK osoby przystępującej do egzaminu. To elektroniczny dokument zawierający informacje związane z prawem jazdy. Dzięki niemu wiadomo, czy osoba przystępująca do egzaminu nie próbowała na przykład prowadzić pojazdu bez uprawnień.

 

Aktualizacja pytań egzaminacyjnych

Wprowadzenie w grudniu 2019 roku przepisów związanych z tworzeniem korytarza życia i obowiązkową jazdą na suwak spowodowało konieczność wprowadzenia do bazy pytań egzaminacyjnych zawierających te zagadnienia. Korytarz życia jest ustawieniem pojazdów w korku w taki sposób, aby służby ratunkowe miały między nimi swobodny przejazd. Pojazdy z lewej strony zbliżają się do lewej krawędzi jezdni, a pojazdy z pozostałych pasów kierują się na prawo. Natomiast jazda na suwak jest zasadą określającą pierwszeństwo naprzemiennego przejazdu samochodów w momencie kończącego się pasa ruchu. Kursanci muszą mieć czas na dokładne zapoznanie się z nowymi zasadami ruchu drogowego, stąd wydłużony termin na aktualizację bazy pytań. Dzięki temu osoby, które przygotowywały się do egzaminu jakiś czas temu, nie trafią na pytania, których się nie spodziewały.

 

Zmiany dotyczące pracy egzaminatora

Poza zmianami dotyczącymi wyznaczania egzaminów na prawo jazdy na ściśle określoną godzinę zmieniły się również zasady pracy egzaminatorów. Od 1 stycznia 2020 roku egzaminator może przeprowadzić maksymalnie dziewięć egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii B, w ciągu jednego dnia pracy. Nie będzie mógł również przeprowadzić więcej niż jednego egzaminu w ciągu każdych 50 minut. Pozwoli to na zachowanie większej obiektywności w ocenie osób zdających egzamin. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje losowe, takie jak nagła nieobecność innego egzaminatora. W takiej sytuacji dopuszczalne będzie przeprowadzenie 10 egzaminów praktycznych przez jednego egzaminatora.

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy są ważne, ale największe znaczenie mają jednak umiejętności i wiedza. Dlatego warto się dobrze przygotować, odbywając kursy w profesjonalnych ośrodkach nauki, które oferują wysoki poziom kształcenia.