Jakie obowiązują uprawnienia do przewozu osób?

Przewóz osób jest branżą, która rozrasta się z roku na rok. Oprócz komunikacji miejskiej prężnie rozwija się także sektor prywatny. Zarówno przewozy w obrębie miasta, jak i międzymiastowe i międzykrajowe są obecnie najczęściej wybieraną formą transportu. W przypadku samochodów osobowych osobie kierującej wystarczy wyłącznie prawo jazdy kategorii B. Jeżeli chodzi o większe pojazdy, przewożące więcej osób, wymagane są dodatkowe uprawnienia.


Kto zgodnie z prawem może świadczyć usługi przewozu osób?

Zasady uzyskania uprawnień do przewozu osób wynikają z aktualnie obowiązujących przepisów, znajdujących się w ustawach i rozporządzeniach. Do najważniejszych należy ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Osoba, która chce prowadzić samochód, w którym mieści się 9 osób wraz z kierowcą, powinna mieć prawo jazdy kategorii B, a także ważne orzeczenie lekarskie i pozytywnie zaliczone testy psychologiczne. W przypadku większych pojazdów jak autobusy czy autokary, konieczne jest zdobycie prawa jazdy kategorii D oraz ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej kategorii D.

Kwalifikacja wstępna jest kursem składającym się z dwóch części – praktycznej oraz teoretycznej. Do zajęć praktycznych zalicza się ćwiczenia z jazdy na płycie poślizgowej w warunkach specjalnych oraz jazdę w ruchu drogowym. Do uzyskania kwalifikacji wstępnej konieczne jest także wykonanie odpowiednich badań medycznych oraz psychologicznych. Cały kurs kończy się egzaminem teoretycznym z wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej. Dopiero po zdobyciu wszystkich wymienionych wyżej uprawnień można rozpocząć pracę jako kierowca autobusu.