Jakie kwalifikacje powinien posiadać zawodowy kierowca?

Kierowca zawodowy to osoba, która przez większość czasu pozostaje w drodze. Z tego też powodu wykonujący ten zawód powinni mieć zarówno odpowiednie predyspozycje, jak i niezbędne kwalifikacje. Jakie dokładnie są konieczne, by wykonywać ten zawód zgodnie z prawem?


Prawo jazdy dla kierowców zawodowych

Osoby aspirujące do pracowania jako zawodowi kierowcy muszą przede wszystkim mieć ukończone 18 lat, a także posiadać bazę w postaci prawa jazdy kategorii B. Dopiero w przypadku chęci jazdy konkretnymi pojazdami, niezbędne będzie uzyskanie kolejnych kategorii. Przykładowo, kategoria C uprawnia do zostania kierowcą ciężarówki o masie powyżej 3,5 tony. Wyjątkiem są w tym przypadku autobusy, których nie można prowadzić z kategorią C.

Natomiast w przypadku kierowców zawodowych autobusów, konieczne jest uzyskanie prawa jazdy kategorii D. W takiej sytuacji niezbędne jest dodatkowo spełnienie kryterium wiekowego, czyli ukończenie 24 lat przez osoby nieposiadające kwalifikacji wstępnej lub 21 lat przez osoby, które już ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej.

 

Kwalifikacje dla kierowców zawodowych

Kierowcy zawodowi muszą też odbyć odpowiednie kursy, które zawsze kończą się egzaminem. W przypadku kwalifikacji wstępnych taki kurs obejmuje 260 godzin teorii oraz 20 godzin praktyki. Natomiast w przypadku przyspieszonego, jest to połowa wskazanego czasu, czyli 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 praktycznych.

Od kierowców zawodowych wymaga się również tego, aby uaktualniali swoją wiedzę. Dlatego też co 5 lat muszą brać udział w szkoleniach okresowych. Pozwalają one odświeżyć wiedzę, przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa jazdy.

 

Inne wymogi stawiane przed kierowcami zawodowymi

Poza odpowiednimi kategoriami prawa jazdy, a także pozytywnym przejściem kursów kwalifikacyjnych, osoby wykonujące ten zawód nie mogą mieć również dodatkowych przeciwwskazań zdrowotnych. Konieczne jest więc uzyskanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego dobry stan zdrowia, który pozwoli na bycie zawodowym kierowcą. Trzeba bowiem pamiętać, że długotrwałe przebywanie za kółkiem może być męczące i zawsze kluczowe jest to, by kierowca miał naprawdę dobrą kondycję.

Jak widać, zostanie kierowcą zawodowym, wcale nie jest łatwym zadaniem. Jednak w naszej placówce można kompleksowo przygotować się do wykonywania tego zawodu, zarówno dzięki kursom na prawo jazdy, jak i kursom kwalifikacyjnym, które również przeprowadzamy.