Jak wygląda kurs na prawo jazdy?

Prawo jazdy to w wielu przypadkach nie tylko przepustka do upragnionej wolności, samodzielności w przemieszczaniu się, bez konieczności uzależniania wyjazdów i powrotów od osób trzecich, czy też publicznych środków lokomocji. To również szansa na znalezienie lepszej pracy, podwyższenia własnych kwalifikacji. Aby uzyskać prawo jazdy np. do kierowania samochodem osobowym, należy pozytywnie zaliczyć kurs na prawo jazdy. Zobaczmy więc, na czym polega taki kurs? Kto może wziąć w nim udział? Co musi opanować, by móc przystąpić do egzaminu na państwowego na prawo jazdy kategorii B?


Dlaczego prawo jazdy kategorii B jest tak ważne?

Prawo jazy kategorii B otwiera drzwi do zdobycia następnych uprawnień kierowania różnego typu pojazdami. Chcąc mieć w posiadaniu prawo jazdy kategorii C, czy też C+ E, by stać się kierowcą zawodowym, czy też uzyskać prawo jazdy do kierowania publicznymi środkami lokomocji, jak autokary i autobusy (kategoria D) koniecznie trzeba najpierw okazać ważne prawo jazdy kategorii B.

W świetle obowiązującego prawa do kursu na prawo jazdy kategorii B mogą przystąpić osoby, które osiągnęły tzw. minimalny wiek ustawowy, a mianowicie 17 lat i 9 miesięcy. Chcąc uczestniczyć w kursie, należy przedłożyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców. Jeśli do kursu chce przystąpić osoba „młodociana”, która nie ukończyła jeszcze 18 lat, wymagane jest przedłożenie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów przyszłego kursanta. W przypadku osób pełnoletnich należy okazać dowód osobisty lub paszport.

 

Jak przebiega kurs na prawo jazdy?

Kurs na prawo jazdy kategorii B składa się z części teoretycznej (30 godzin lekcyjnych – wykładów i testów) oraz z części praktycznej (obejmującej jazdę w mieście, jak i manewry na placu). Podział ten nie jest przypadkowy. Kurs na prawo jazdy kategorii B ma bowiem przygotować osobę, starającą się uzyskać prawo jazdy do samodzielnego poruszania się autem po drogach publicznych w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, ani jej samej, ani żadnemu uczestnikowi ruchu drogowego. Niezbędne w tym celu jest poznanie nie tylko przepisów ruchu drogowego, znaków i zasad poruszania się pojazdów na drodze, ale również podstawowej umiejętności obsługi auta. Do kursu przystępują osoby o różnych zainteresowań, stopniu zainteresowania motoryzacją. Kurs na prawo jazdy jest dla każdego. Nie trzeba być fanem motoryzacji, by zdać egzamin. Podstawą uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie nie jest znajomość roczników marek, modeli aut, a właściwy sposób przyswojenia materiału, jaki został przedstawiony w trakcie trwania kursu.

W części teoretycznej istotą jest zapoznanie kursanta z zasadami kierowania autem i zasadami ruchu drogowego, a także z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Celem przejścia do kolejnego etapu kursu, tzw. części praktycznej należy pozytywnie zaliczyć wewnętrzny egzamin teoretyczny, zbliżony do egzaminu państwowego.

Część praktyczna to 30 godzin rzeczywistych spędzonych przez kursanta za kierownicą samochodu. W jej trakcie kursant „na żywo” zapoznaje się ze sztuką prowadzenia auta zgodnie z zasadami ruchu drogowego i obowiązującymi przepisami. Kursant w trakcie trwania szkolenia na prawo jazdy porusza się zarówno w terenie zabudowanym, mieście, jak i poza nim. W świetle obowiązujących przepisów minimum 4 godziny musi być uczestnikiem ruchu na drogach o dopuszczalnej prędkości przekraczającej 70 km/h.

Po pozytywnym zakończeniu części praktycznej, opanowaniu placu manewrowego kursant gotowy jest do zapisu w WORD-zie na państwowy egzamin na prawo jazdy, składający się z części teoretycznej oraz praktycznej.