Jacy kierowcy muszą przechodzić szkolenia okresowe?

Praca za kierownicą to zajęcie, które wymaga nie tylko skupienia, ale także dobrego stanu fizycznego i psychomotorycznego osoby prowadzącej pojazd. Kierowcy zawodowi biorą odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale także za przewożonych pasażerów oraz za innych uczestników ruchu. Z tego powodu zobowiązani są oni do wykonywania okresowych szkoleń. Kto i jak często musi je przechodzić?


Co to są szkolenia okresowe?

Kierowcy zawodowi zobowiązani są przechodzić szkolenie okresowe co pięć lat. Kurs przygotowany jest dla kierowców przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu. Celem szkoleń okresowych osób prowadzących pojazd, wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy, jest odświeżenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Ponadto na kursie przypomniana zostaje wiedza z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy w zawodzie kierowcy. Szczególny nacisk kładziony jest na bezpieczne poruszanie się po drodze oraz przygotowanie stanowiska pracy w taki sposób, aby to bezpieczeństwo poprawić. Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych trwa 35 godzin zajęć teoretycznych, w tym 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części, której tematy zajęć można wymienić w zależności od zakresu obowiązków kierowcy. Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku, ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Ponadto do szkolenia może przystąpić kierowca wykonujący przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dla kogo szkolenie okresowe?

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych zastąpiło wcześniejsze kursy na przewóz osób i rzeczy. Każdy kierowca zawodowy jest obowiązany uczestniczyć w nim co 5 lat. Szkolenie okresowe (potocznie: kurs na przewóz rzeczy lub osób / kod 95) to jeden z kursów kończących się wydaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, które uprawnia do wykonywania przewozu drogowego. W praktyce szkolenia okresowe kierowane są do dwóch grup kierowców. Pierwsza grupa to osoby, które zdobyły uprawnienia do prowadzenia pojazdów przed wejściem w życie obecnych przepisów. W przypadku kategorii D1 oraz D data wydania powinna być wcześniejsza niż 10 września 2008 roku. Dla kategorii C1 oraz C, wcześniejsza niż 10 września 2009 roku. Druga grupa kierowców zobowiązanych do uczestnictwa w kursie to osoby, które ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej i muszą przedłużyć uprawnienia. Kurs kwalifikacyjny oraz badania są ważne maksymalnie 5 lat i po tym okresie trzeba przejść szkolenie okresowe, aby móc kontynuować pracę jako kierowca zawodowy.