Co trzeba wiedzieć o kursie na przewóz rzeczy?

Branża transportowa od lat jest jedną z najbardziej rozwijających się gałęzi przemysłu i usług. Praktycznie żadne zmiany polityczne czy światowe problemy nie mają negatywnego wpływu na tę branżę. Praca zawodowego kierowcy nie jest łatwa, wymaga odpowiednich umiejętności oraz uprawnień, aby móc przewozić ładunki na terenie Unii Europejskiej i poza nim. Aby rozpocząć pracę jako zawodowy kierowca, konieczne jest ukończenie kursu prawa jazdy na kategorię C, D, C+E lub D+E. W przypadku, kiedy dany kierowca chce zgodnie z prawem przewozić załadunki samochodem ciężarowym, powinien przejść kurs na przewóz rzeczy.


Czym jest kurs na przewóz rzeczy?

Kurs na przewóz rzeczy obecnie przyjął postać kursu kwalifikacji wstępnej. Zostało to ustanowione na mocy dyrektywy unijnej, zgodnie z którą kierowcy, którzy zdali egzamin na prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 r., powinni ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej. Dotyczy to również osób zdających egzamin na prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 r. Dopiero ten kurs będzie zapewniał kierowcy prawo do przewozu rzeczy na terenie Europy.

Uprawnienia otrzymywane po pomyślnym zakończeniu egzaminu są takie same dla kierowców zajmujących się przewozem rzeczy (kat. C) i kierowców przewożących ludzi (kat. D). Z początkiem kwietnia 2010 wprowadzono zmiany w kursie, skracając czas jego trwania. Z tego tytułu obecnie nazywany jest kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Do kursu może przystąpić każdy obywatel Polski oraz osoby przebywające w tym kraju minimum pół roku.

 

Jak przebiega kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?

Ten rodzaj kursu przebiega na podobnych warunkach co kurs na prawo jazdy. Pierwszym etapem jest część teoretyczna, przeznaczona zarówno dla kierowców kategorii C, jak i D. Materiały i informacje przekazywane na tych zajęciach są takie same, poza specjalistycznymi informacjami, skupionymi na konkretnej grupie kierowców. Dopiero w części praktycznej występują znaczne różnice, dlatego też dla obu grup zajęcia praktyczne odbywają się osobno.

Po ukończonym kursie kierowca podchodzi do egzaminu, złożonego z części ogólnej i specjalistycznej. Jeżeli uzyskał on pozytywny wynik, powinien wraz z zaświadczeniem o zdanym egzaminie, badaniami lekarskimi i psychologicznymi udać się do odpowiedniego wydziału komunikacji. Kierowca otrzyma nowe prawo jazdy, uzupełnione o informację o ukończonym kursie.