KATEGORIA C+E

Prawo jazdy kat.C+E uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony z przyczepą oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub przyczepami;
Szkolenie może rozpocząć osoba która posiada:

• wymagany przepisami ustawy wiek minimalny|:

a) 18 lat jeżeli osoba odbyła wcześniej kurs i zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w zakresie kwalifikacji wstępnej,

b) 21 lat dla osób nie posiadających kwalifikacji wstępnej

• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;

• orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
• dowód osobisty lub paszport;
• zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat.C, lub prawo jazdy kat.C;

Liczba godzin zajęć teoretycznych: 0
Liczba godzin zajęć praktycznych: 25

Co zrobić aby zapisać się na kurs?

ciezarowyzprzyczepaa

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź