KATEGORIA C

Prawo jazdy kat.C uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu, oraz do kierowania ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym;
Szkolenie może rozpocząć osoba która posiada:

• wymagany przepisami ustawy wiek minimalny:

a) 18 lat jeżeli osoba odbyła wcześniej kurs i zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w zakresie kwalifikacji wstępnej,

b) 20 lat i 9 miesięcy dla osób nie posiadających kwalifikacji wstępnej


• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;

• orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
• dowód osobisty lub paszport;
• zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat.B, lub prawo jazdy kat.B

Liczba godzin zajęć teoretycznych: 20 (nieobowiązkowe)
Liczba godzin zajęć praktycznych: 30

Co zrobić aby zapisać się na kurs?

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź