KATEGORIA B+E

Prawo jazdy kat.B+E uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony z przyczepą,  oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) i pojazdem wolnobieżnym z przyczepą;
Szkolenie może rozpocząć osoba która posiada:

• wymagany przepisami ustawy wiek minimalny 17 lat i 9 miesięcy
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
• pisemną zgodę rodziców lub opiekunów jeżeli osoba szkolona nie ukończyła 18 lat;
• dowód osobisty lub paszport;
• zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat.B, lub prawo jazdy kat.B

Liczba godzin zajęć teoretycznych: 0
Liczba godzin zajęć praktycznych: 15

Co zrobić aby zapisać się na kurs?

 

 

 

 

 

busikzprzyczepa
20160314 081809

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź