KATEGORIA B

Prawo jazdy kat.B uprawnia do kierowania:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem motocykla i autobusu,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a oraz z przyczepy lekkiej,

c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg,

d)   pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM  

Uprawnia również do kierowania ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym

Szkolenie może rozpocząć osoba która posiada:
• wymagany przepisami ustawy wiek minimalny 17 lat i 9 miesięcy
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
• pisemną zgodę rodziców lub opiekunów jeżeli osoba szkolona nie ukończyła 18 lat;
• dowód osobisty lub paszport;

Liczba godzin zajęć teoretycznych: 30 (nieobowiązkowe)
Liczba godzin zajęć praktycznych: 30

Co zrobić aby zapisać się na kurs?

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź