KATEGORIA B

Ukończenie kursu na prawo jazdy kat. B oraz pozytywne złożenie egzaminu państwowego w praktyce uprawnia do kierowania samochodami osobowymi o wadze do całkowitej dochodzącej do 3,5 tony. Dodatkowo do takich pojazdów możemy dołączyć przyczepę o wadze całkowitej do 750 kilogramów. Warto również wiedzieć, że posiadanie prawa jazdy kategorii B po 3 latach uprawnia też do kierowanie motorowerem, motocyklem oraz quadem. Jednakże z zastrzeżeniem, że pojemność tych pojazdów nie może przekraczać 125 cm³ lub ich moc nie przekracza 11 kW.  O uprawnienia do kierowania pojazdami w tej kategorii mogą się starać osoby, które ukończyły 17 lat i 9 miesięcy.


W przypadku zainteresowania kursem na prawo jazdy kat. B zapraszamy do zapisów. Chętnie odpowiemy również na pytania dotyczące szczegółów kształcenia w naszej szkole nauki jazy w Gorzowie.

 

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem motocykla i autobusu,
 2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a oraz z przyczepy lekkiej,
 3. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg,
 4. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM,
 5. ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym.

 

Szkolenie na prawo jazdy kategorii B może rozpocząć osoba, która posiada:

 • wymagany przepisami ustawy wiek minimalny 17 lat i 9 miesięcy;
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 • wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba szkolona nie ukończyła 18 lat;
  dowód osobisty lub paszport.

 

Liczba godzin zajęć teoretycznych: 30.

Liczba godzin zajęć praktycznych: 30.

 

Co zrobić, aby zapisać się na kurs?

samochoda

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź