Cennik egzaminów

CENNIK OPŁAT EGZAMINACYJNYCH – obowiązuje od dnia 19 stycznia 2013 roku

 

RODZAJ EGZAMINU

KATEGORIA

AM

A1, A2, A

B

B1, C1, D1, T

C, D

B+E

C1+E, C+E

D1+E, D+E

TEORETYCZNY

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

-------

-------

PRAKTYCZNY

140,00

180,00

140,00

170,00

200,00

200,00

245,00

RAZEM

170,00

210,00 zł

170,00 zł

200,00 zł

230,00 zł

200,00 zł

245,00 zł

UWAGA:

Zniżka 50%za egzamin praktyczny przysługuje osobom niepełnosprawnym,

posiadającym orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia,

 a jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tej osoby.

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu  państwowego oraz stawek  wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2013 r. poz.78))

 

„Jeżeli osoba egzaminowanauzyskała negatywny wynik części teoretycznej lub praktycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie,

ośrodekegzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin”

Podstawa prawna: §11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach” (Dz. U. z dnia  05 września 2012 r. poz.995).

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź