KATEGORIA D

Prawo jazdy kat.D uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym;
Szkolenie może rozpocząć osoba która posiada:

• wymagany przepisami ustawy wiek minimalny:

a) 21 lat jeżeli osoba odbyła wcześniej kurs i zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w zakresie kwalifikacji wstępnej,

b) 24 lata dla osób nie posiadających kwalifikacji wstępnej

Co zrobić aby zapisać się na kurs?
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;

• orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
• dowód osobisty lub paszport;
• zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat.B lub C, albo prawo jazdy kat.B lub C;

Liczba godzin zajęć teoretycznych: 20 (nieobowiązkowe)
Liczba godzin zajęć praktycznych:
- dla osób posiadających prawo jazdy kat. B: 60
- dla osób posiadających prawo jazdy kat. C: 40

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź