KATEGORIA AM (automat)

 Prawo jazdy kat.AM uprawnia do kierowania:

a) motorowerem

b) czterokołowcem lekkim

Szkolenie może rozpocząć osoba która posiada:
• wymagany przepisami ustawy wiek minimalny 14 lat;
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
• pisemną zgodę rodziców lub opiekunów jeżeli osoba szkolona nie ukończyła 18 lat;
• dowód osobisty lub paszport;

Liczba godzin zajęć teoretycznych: 5 (nieobowiązkowe)
Liczba godzin zajęć praktycznych: 5

Co zrobić aby zapisać się na kurs?

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź