KATEGORIA A1

Prawo jazdy kat.A1 uprawnia do kierowania:

a)  motocyklem o poj. do 125 cm³ i mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM

Szkolenie może rozpocząć osoba która posiada:
• wymagany przepisami ustawy wiek minimalny 15 lat i 9 miesięcy;
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
• pisemną zgodę rodziców lub opiekunów jeżeli osoba szkolona nie ukończyła 18 lat;
• dowód osobisty lub paszport;

Liczba godzin zajęć teoretycznych: 30 (nieobowiązkowe)
Liczba godzin zajęć praktycznych: 20

Co zrobić aby zapisać się na kurs?

Jak wygląda szkolenie?

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź